CBSE Toppers - Class X


GAYATRI BHATT
97.8 %

ARPIT SINGH
97.4 %

MAAHIKA BARTHWAL
97.2 %

KHUSHI SHAH
97 %

ANANYA MISHRA
96.6 %

SHASHANK SEKHAR OJHA
96.6 %

BHAVYA SINGH
96.2 %

UMESH KUMAR
96 %

CHIRANSHIE VYAS
95.6 %

ROMI
95.6 %

RR ARUNA
95.6 %

DIPAK KUMAR
95.2 %

SUSOBHITA PATEL
95.2 %

ABHISHEK PATEL
95 %

AYUSH KUMAR SINGH
95 %

KALPANA KUMARI SINGH
94.8 %

PRITHVI RAJ RANJAN
94.6 %

PRIYANSHU YADAV
94.6 %

SHREYA
94.6 %

SAURABH MISHRA
94.2 %